sábado, 9 de mayo de 2015

Parc Natural de l´Albufera

1-Des de quan és Parc Natural?
L´Albufera de València va ser declarada Parc Natural pel govern valencià el dia 23 de juliol de 1986.Des de l'any 1990 el Parc Natural de l'Albufera està inclòs en la llista de zones humides d'importància internacional per a les aus i des de l'any 1991 està inclòs en Àrees ZEPA (Zona d'Especial Protecció per a les Aus)

2-Per què es va declarar Parc Natural?
Perquè el sistema format pel llac de l'Albufera, el seu entorn humit i la barra litoral adjacent a ambdós constituïx un dels espais naturals de major importància a la Comunitat Valencianai i necessitava protecció i ordenació per a que la relació entre els humans i la zona no la portara a destrucció.

3-D´on prové el seu nom?
Prové de la paraula àrab "al-buhayra" que significa pequeño mar.

4-Quins són els seus límits?
Està dins de la província de València i a l´est té el mar Mediterrani

5-Quines zones hi ha al Parc?
· La Restinga, amb quatre subambients: a) la platja, b) el cordó de dunes davanteres, c)el sistema dunar intern (colonitzat per una densa vegetació de matollar i pinar), i d) les mallades (xicotets saladars situats entre les dunes).
· La Marjal és l'ambient que ocupa la major superfície del parc. Dedicada majoritàriament al cultiu de l'arròs.
· L'Albufera. De gran importància per al parc, pel seu significat en la regulació del flux hídric en l'arrossar, així com pel seu valor ecològic i paisatgístic.
· El Bosc, que s'hi troba escassament representat.
 
6-Quin és el clima del Parc?
El seu clima és mediterrani, suau, amb una humitat mitjana anual del 65%. La seua temperatura mitjana és de 17,8 °C. Les precipitacions són de 454 mm a l'any. Solen ser de gran intensitat i concentrades a la tardor, fenomen que es coneix com a gota freda.

No hay comentarios:

Publicar un comentario