lunes, 14 de enero de 2019

Declaració dels drets dels animals per l´UNESCO


Article 1er
Tots els animals neixen iguals davant la vida i tenen els mateixos drets a l'existència.

Article 2on

a) Tot animal té dret al respecte

b) L'home, com a espècie animal, no pot atribuir-se el dret a exterminar altres animals o explotar-los violant aquest dret. Té l'obligació de posar els seus coneixements al servei dels animals.

c) Tots els animals tenen dret a l'atenció, a la seva cura i a la protecció de l'home.

Article 3er
a) Cap animal serà sotmès a maltractaments ni a actes cruels.
b)Si és necessària la mort d'un animal ha de ser instantània, indolora i no generadora d'angoixa.

Article 4rt
a) Tot animal pertanyent a una espècie salvatge té dret a viure lliure al seu propi ambient natural, terrestre, aeri o aquàtic i a reproduir-se.
b) Tota privació de llibertat, fins i tot la que tingui finalitat educativa, és contraria a aquest dret.
Article 5è
a) Tot animal pertanyent a una espècie que visqui tradicionalment a l'entorn de l'home té dret a viure i créixer al ritme i en les condicions de vida i llibertat que siguin pròpies de la seva espècie.
b) Tota modificació d'aquest ritme i d'aquestes condicions que fos imposada per l'home amb finalitats mercantils és contrària a aquest dret.

Article 6è
a) Tot animal que l'home ha escollit com a company té dret a que la duració de la seva vida sigui conforme a la seva longevitat natural.
b) L'abandó d'un animal és un acte cruel i degradant.
Article 7è
Tot animal de treball té dret a una limitació raonable del temps i la intensitat del treball, a una alimentació reparadora i al repòs.

Article 8è
a) L'experimentació animal que impliqui un patiment físic o psicològic és incompatible amb els drets de l'animal, tant si es tracta d'experiments mèdics, científics, comercials, com tota altra forma d'experimentació.
b) Les tècniques alternatives deuen ser utilitzades i desenvolupades.

Article 9è
Quan un animal és criat per l'alimentació ha de ser nodrit, instal·lat i transportat, així com sacrificat, sense que que pateixi ansietat i dolor.Article 10è
a) Cap animal ha de ser explotat per la diversió de l'home.
b) Les exhibicions d'animals i els espectacles que utilitzin animals són incompatibles amb la dignitat de l'animal.

Article 11è
Tot acte que impliqui la mort d'un animal sense necessitat és un biocidi, és a dir, un crim contra la vida.

Article 12è
a) Tot acte que impliqui la mort d'un gran nombre d'animals salvatges és un genocidi, és a dir, un crim contra l'espècie.


b) La contaminació i destrucció de l'ambient natural condueix al genocidi.

Article 13è
a) Un animal mort ha de ser tractat amb respecte.
b) Les escenes de violència a les quals els animals en són víctimes han de ser prohibides al cine i la televisió, llevat si tenen com a finalitat donar mostres dels atemptats contra els drets de l'animal.

Article 14è
a) Els organismes de protecció i salvaguarda dels animals han de ser representats a nivell governamental.

b) Els drets de l'animal han de ser defensats per la Llei com ho són els drets humans.

sábado, 12 de enero de 2019

Sant Antoni 2019


 (Fotos del periódico Mediterráneo)

miércoles, 5 de diciembre de 2018

Mercado medieval en CastellónFecha: del 5 al 9 de diciembre 

Horario: 11:00-23:00

Ubicación:
-las calles Mayor y Caballeros se destinarán a los productos artesanales 


-la calle Domingo Briau queda reservada a las ONGs
-la plaza Las Aulas englobará los puestos de productos gastronómicos, como creperías, teterías o comida vegetariana.

En la calle San Luis se instalarán dos campamentos donde se recrearán los bandos musulmán y cristiano. En esta calle se podrán ver exposiciones medievales, se realizarán charlas lúdico-culturales y actividades infantiles; malabares, juegos, cuentacuentos, magia, pinta caras, platos voladores y aros bailarines, entre otros.

Intentando una recreación histórica colaborararán entidades como Els Cavallers de la Conquesta, Els Cavallers Templers o la Sección de Bombos y Tambores de la Cofradía de Santa María Magdalena”.


viernes, 30 de noviembre de 2018

Calendarios de adviento con rollos de papel higiénico

Navegando por diversas páginas he encontrado algunos calendarios de adviento confeccionados con rollos de papel higiénico bien simpáticos.

Este es similar a uno anterior pero es más fácil porque no hace falta doblar los extremos.
 

jueves, 15 de noviembre de 2018

Los derechos del niño en una canción

He encontrado en la  página musica.com una canción de Elina que habla de los derechos de los niños.


ESTOS SON NUESTROS DERECHOS

Los derechos de la infancia
no se escriben en la arena
porque se lo lleva el agua
cuando sube la marea.

Que no se olviden en libros
cerrados por mucho tiempo
que no se digan al aire
porque los arrastra el viento
 
Estribillo:
En todos los corazones
que queden siempre grabados
estos son nuestros derechos
nunca deben olvidarlos.


El derecho a la igualdad
y a tener identidad
a sentirse protegido
y a vivir en bienestar.

Que tenga el que necesite
una especial atención
y que no falte el respeto
el amor, la comprensión.

        (Estribillo)
Que estén siempre aseguradas
la salud, la educación
que seamos los primeros
si hace falta protección.

Ni los niños ni las niñas
deben ir a trabajar
y lo que más precisamos
es poder vivir en paz.

      (Estribillo)