viernes, 8 de mayo de 2015

L´Albufera: fauna

21-Quantes espècies d´animals hi ha?
D´aus hi ha catalogades 339 espècies
Mamífers 27 espècies
Peixos 33 espècies
Rèptils 18 espècies
Amfibis 8 espècies
Moluscs 23 espècies
Moluscs aquàtics 20 espècies
 
22-Quins estan en perill d´extinció?
Hi ha unes categories segons la gravetat del perill que tenen:
a)En perill d'extinció. Espècies, subespècies o poblacions la supervivència del qual és poc probable si els factors causants de la seua actual situació continuen actuant.
b)Sensibles a l'alteració de l'hàbitat. Aquelles l'hàbitat característic de les quals està particularment amenaçat, en greu regressió, fraccionat o molt limitat.
c) Vulnerables. Aquelles que corren risc de passar a les categories anteriors en un futur immediat si els factors adversos que actuen sobre elles no són corregits.
23-Ha desaparegut ja alguna espècie i per què?
-Aus: Ja ha desaparegut el Fumarel Cariblanco
-La vegetació submergida i flotant del llac ha desaparegut quasi per complet, per la contaminació i l'excés de nutrients..
- S'han vist afectats per les mateixes causes els mol·luscs aquàtics. En 1969 es comptabilitzaven 18 espècies, que pràcticament han desaparegut. Destaca el risc de la introducció clandestina, en 1979, del cranc americà
-Del grup original de crustacis autòctons solament queda una espècie.
-Peixos. La sobreexplotació, la contaminació i la introducció d'espècies de fora ha alterat seriosament la diversitat (31 espècies). Alguns endemismes s'han extingit. Al mateix temps disminueixen les captures de les espècies de major valor econòmic: anguila, angula i llobarro.
Han desaparegut el moixó, el punjoset.

També ha desaparegut la llúdria i la tortuga europea ha sigut reintroduïda al 2013 perquè també havia desaparegut.

24-Quines aus són migratòries?
Unes 350 espècies d'aus utilitzen l'àrea en algun moment del seu cicle vital i, d'elles, aproximadament 90 nidifiquen regularment en aquest Parc Natural.
L'Albufera de València pot albergar més de 50.000 aus aquàtiques en moments determinats. Aquestes aus s'alimenten dels invertebrats i de les llavors de plantes aquàtiques produïdes en les extenses marjals, així com dels abundants peixos, tant els d’aigua dolça com marina. Es tracta d'una cadena alimentària fràgil, amenaçada per la contaminació de les aigües i per la intensificació de les activitats humanes de l'entorn.
En L’Albufera destaquen els grups d'aus que utilitzen els aiguamolls en les seues rutes migratòries al llarg de l'any, entre els quals es troben ànecs, garses, gavines, xatracs i limícoles. Moltes d'aquestes espècies estan catalogades com a vulnerables o amenaçades a nivell europeu i nacional.
Moltes de les aus que podem observar en L’Albufera fan llargs viatges. Algunes procedeixen de localitats africanes a milers de quilòmetres al sud i, després de recalar en L’Albufera encara han de fer un viatge de milers de quilòmetres cap al nord fins arribar a terres de l'Àrtic.
 
25-Hi ha algun animal perillós o ferotge a l´Albufera?
No hi ha

26-Hi ha animals verinosos?
Hi ha la serp verda o culebra bastarda que té dents amb verí per a inmobilitzar les preses, però per la situació de les dents es molt difícil que puga injectar verí a una persona i en el cas de fer-ho no te conseqüències greus 

Una mostra de la fauna de l´Albufera 
No hay comentarios:

Publicar un comentario