viernes, 24 de agosto de 2012

Prova inicial Valencià de1 er d´ESOTEXT PERIODÍSTIC

S'ha adjudicat avui a Londres per uns 2,7 milions d'euros i marca un rècord mundial de recaptació per l'obra d'un autor viu


JK Rowling subhasta per una xifra rècord un llibre de contes inspirat en el món de Harry Potter

Es tracta d'una de les còpies d''Els contes de Beedle el bard', un conjunt de relats de fades, escrits i il·lustrats a mà per l'escriptura britànica JK Rowling, s'ha adjudicat a Londres per uns 2,7 milions d'euros (1,95 milions de lliures).

Es tracta d'una de les còpies d'Els contes de Beedle el bard, un conjunt de relats de fades, escrits i il·lustrats a mà per l'escriptora britànica JK Rowling i que conté claus importants per ajudar el jove mag Harry Potter a combatre a Lord Voldemort. El llibre de contes s'ha adjudicat a Londres per uns 2,7 milions d'euros (1,95 milions de lliures).


Aquesta xifra marca un rècord mundial en la subhasta d'un manuscrit d'un autor viu. La quantitat ha multiplicat per 39 les previsions més optimistes de la casa de subhastes Sotheby's, que estimava que el preu podria arribar a 50.000 lliures (uns 70.000 euros) i s'ha convertit també en el preu més elevat mai pagat per una obra de literatura infantil.


És la primera obra que Rowling escriu des de la publicació, aquest juliol, de la setena i última entrega de la saga de Harry Potter. Els diners recaptats aniran destinats a una organització benèfica cofundada per l'escriptora, The Children's Voice. El comprador del llibre és la firma de marxants d'art londinenc Hazlitt, Gooden & Fox.


Tan sols un dels relats, El conte dels tres germans, apareix íntegrament en l’última entrega de Harry Potter, tots els altres (La font de la fortuna justa, El mag i la poció de la lupulització i Babbitty Rabbitty i la soca que cloqueja), són inèdits.
Malauradament per als seus seguidors, l'escriptora escocesa va decidir no editar aquesta obra, de la qual només existeixen 7 exemplars únics, entre els quals hi ha el llibre subhastat. JK Rowling ha regalat les altres còpies a les persones més estretament lligades a la saga del jove mag, com l'actor Daniel Radcliffe, protagonista de la versió cinematogràfica.


Enquadernat amb cuir marró del Marroc i decorat amb 7 pedres precioses i ornaments de plata incrustats a mà, "el llibre suposa una forma meravellosa de dir adéu al món que he estimat i en què hi he viscut 17 anys", ha declarat Rowling.


Diari Avui. Dimarts, 18 de desembre de 2007 COMPRENSIÓ LECTORA
1.- Respon aquestes preguntes sobre el text que has llegit:


1. Quin és el títol del llibre del qual es parla a la lectura?
2. Quin és el nom de l'autora del llibre?
3. Quin tipus de llibre és?
4. Quins són els títols dels relats que apareixen al llibre?
5. Per quants diners s'ha venut ?
6. A què es destinaran els diners recaptats amb la seva subhasta?
7. On ha tengut lloc l'esdeveniment?
8. Quines declaracions ha fet l'autora sobre aquesta obra?
9. Quants exemplars existeixen d'aquest llibre?
10. Com és l'enquadernació del llibre?


GÈNERES LITERARIS
2.- A l’estructura d’un article periodístic es presenten dues o tres parts diferenciades tipogràficament: els titulars, lead o entrada i el cos o desenvolupament. Sabries separar aquestes tres parts en el text anterior?


TITULARS: des de .................................................... fins a ...............................................................
LEAD: des de ...................................................... ....fins a ..................................................................

COS: des de ...................................................................... fins a .......................................................

3.- En escriure una notícia és imprescindible que el periodista

respongui a set preguntes bàsiques: qui?, què?, quan?, quant?, on?, com? i per què? Sabries respondre aquestes preguntes amb el text que has llegit?

Qui?...................................................................................................

Què?...................................................................................................
Quan?.................................................................................................
Quant?...............................................................................................
On?.....................................................................................................
Com?..................................................................................................

Per què?.............................................................................................

GRAMÀTICA


4.- Identifica el subjecte i el predicat de les següents oracions que apareixen a la lectura:


􀁺 Aquesta xifra marca un rècord mundial
􀁺 Els diners recaptats aniran destinats a una organització benèfica
􀁺 L'escriptora escocesa va decidir no editar aquesta obra
􀁺 La quantitat ha multiplicat per 39 les previsions més optimistes
􀁺 El llibre de contes s'ha adjudicat a Londres per uns 2,7 milions d'euros


6.- Inventa’t un predicat per a cada un d’aquests subjectes:
El llibre de JK Rowling…
L’enquadernació del meu llibre…
Una subhasta…
Les històries de Harry Potter…
Daniel Radcliffe...


LÈXIC I MORFOLOGIA
7.- Identifica tots els substantius del text.


“Es tracta d'una de les còpies d'Els contes de Beedle el bard, un conjunt de relats de fades, escrits i il·lustrats a mà per l'escriptora britànica JK Rowling i que conté claus importants per ajudar el jove mag Harry Potter a combatre a Lord Voldemort. El llibre de contes s'ha adjudicat a Londres per uns 2,7 milions d'euros (1,95 milions de lliures).
Aquesta xifra marca un rècord mundial en la subhasta d'un manuscrit d'un autor viu. La quantitat ha multiplicat per 39 les previsions més optimistes de la casa de subhastes Sotheby's, que estimava que el preu podria arribar a 50.000 lliures (uns 70.000 euros) i s'ha convertit també en el preu més elevat mai pagat per una obra de literatura infantil.”


8.- Classifica tots els substantius que has trobat segons si estan en singular o en plural i completa totes les parelles. Si està en singular escriu el seu plural i al contrari.


Singular: còpia,


Plural: còpies9.-C ol.loca cadascuna de les formes verbals on corresponga :

escric             ajudava                      marcarà                           pagui

Present   indicatiu
Pretèrit imperfet   indicatiu
Futur simple 

Present  subjuntiu

10.
- Completa les sèries següents:

masc sing        fem sing            masc plural        fem plu
roig
                                blanca
feliç
                                                                  banyats
                                                                                                         joves
                                bruna
                                                                  decents

                                                                    
simpàtiques                                                         

ORTOGRAFIA
11.- Accentua, si és necessari, aquestes paraules que apareixen a la lectura:
copies   obra    ultima    conte   xifra    mon     unics      mes  record  

inspirat       adeu         ma    primera       integrament      precioses      adjudicat   enquadernat     nomes      manuscrit        marro

13.- Escriu davant d’aquestes paraules la forma de l’article que correspongui.
.... obra    .... escriptora     .... euros       .... entrega    
.... mag
 .... organització    .... saga      .... art      .... adéu      ....altres             .... escocesa       .... exemplar      .... únic     .... actor      .... ornament

14.- Completa amb b o v.
...ritànica      com...atre       pre...isions   su...hasta      estima...a        arri...ar      con...ertit      o...ra         pu...licació      ...enèfica        mera...ellosa        ...iscut       ...ersió         jo...e                ...iu

Prova inicial 1er ESO. Castellà-gramàtica i ortografia


Esta es una prueba que he encontrado en la red. Espero os sirva.


8.- LA ORACIÓN GRAMATICAL

q  Separa el sujeto y el predicado de estas oraciones:

- Las campanas sonaron en lo alto de la torre.

Sujeto: _____________________________________

Predicado: __________________________________

- Los atletas rusos destacaron por su velocidad.

                               Sujeto: ____________________________________

Predicado: _________________________________

- Compraré pescado para la cena.

                                Sujeto: ___________________________________

Predicado: ________________________________

- Tú tienes el pelo rubio.

Sujeto: ___________________________________

Predicado: ________________________________9.- CLASIFICACIÓN DE PALABRAS.

q  Identifica y clasifica  las palabras subrayadas según sean nombres, adjetivos, verbos, artículos, pronombres o adverbios.

Laura subió al viejo autobús escolar. Un largo y angosto  pasillo separaba los asientos en su mayoría vacíos. Caminó entre ellos y se sentó en uno, junto a la ventanilla. Entonces apareció su amiga Ana que corrió rápidamente a sentarse junto a ella.


q  Coloca cada clase de palabra en su línea correspondiente:

Nombres: _____________________________________________________

Adjetivos: _____________________________________________________

Verbos: _______________________________________________________

Artículos: _____________________________________________________

Adverbios: ____________________________________________________10.- NOMBRES PROPIOS Y COMUNES.

q  EN EL SIGUIENTE TEXTO IDENTIFICA Y CLASIFICA LOS TIPOS DE NOMBRES (PROPIOS Y COMUNES)

“ Esta tarde he ido con los niños a visitar la sepultura de Platero, que está en el huerto de la Piña, al pie del pino redondo y paternal. En torno, abril había adornado la tierra húmeda de grandes lirios amarillos”:

                                                           J.R. Jiménez. Platero y yo.

Nombres propios: ____________________________________________

Nombres comunes: ___________________________________________


11.- EL GÉNERO Y EL NÚMERO.


q  Forma el masculino o femenino de las siguientes palabras:

Elefante: _____________                 doctor: ______________

Príncipe: _____________                  actor: _______________

Caballo: _____________                   rey: _________________


q  Forma el plural de las siguientes palabras:

Marqués: ____________                   sofá:________________

Testuz_______________                  buey: _______________

Autobús: ____________                   jueves: ______________12.- FAMILIAS DE PALABRAS.

q  Forma la familia semántica de las siguientes palabras:

Invierno: ___________________________________________________

Rojo: ______________________________________________________

Pastel: _____________________________________________________


13.-  SÍLABAS TÓNICAS.

q  Subraya la sílaba tónica y clasifica las palabras según sean agudas, llanas o esdrújulas.

mesa, cántaro, autobús, inútil, frotar, frágiles


Agudas
llanas
esdrújulas
14.- PALABRAS SIMPLES Y COMPUESTAS.

q  Separa en palabras simples las siguientes palabras compuestas:

Sacacorchos: _______ + _________       bocacalle:________ + __________

Aguanieve: ________ + _________       mediodía: _______+ ___________

Aeronave: _________ + _________       quitamanchas________ + _______

15.- SINÓNIMOS.

q  Une las palabras que tienen el mismo significado:

Limpio                                  acertar

Vehículo                                aseado

Adivinar                                 automóvil

Barco                                     listo

Inteligente                              nave

16.- ANTÓNIMOS.

q  Escribe lo contrario de:
Guerra: _____________                    ausente: _____________

Apagar: ____________                     flotar: _______________

Belleza: ____________                     sí: __________________

17.- PALABRAS Y DEFINICIONES

q  Coloca cada palabra del recuadro en la definición correspondiente.

Predecir
Pluriempleado
Transbordador
Democracia
Hereditario

a.- ………………..: Que tiene varios empleos

b.- ……………….: Anunciar algo que va a suceder

c.- ……………….: Embarcación que navega entre dos ciudades o destinos,
                                 navegando en ambos sentidos y sirve para transportar
                                 viajeros y vehículos.

d.- ……………….: Gobierno con participación del pueblo.

e.-………………..: Que pasa de padres a hijos como herencia
18.- ORTOGRAFÍA.

q  Completa la ortografía de las siguientes palabras:

                      Con b o con v:

su__marino;   fugiti__o,  __uscador;   __isagra;   tu__iese


Con g o con j:

te__edora:       contra__eron;  __eólogo;        co__eremos;    ti__eras


Prova inicial de 1er de ESO. Castellà- comprensió lectora

Ací vos deixe part d´una prova inicial de 1er de ESO de Castellà per a que aneu "posant-vos  les piles"

Lee con atención el texto, luego contestarás a unas preguntas relacionadas con él.

Xan

Esto ocurrió hace quince años en una isla del océano Atlántico, frente a las costas de Galicia. Allí vivía Xan en compañía de sus padres, sus tres hermanos y unos pocos vecinos que habitaban las cinco casas que salpicaban la colina principal. En los duros inviernos del Norte, la isla quedaba aislada de la tierra firme durante semanas y hasta meses enteros. Sólo el mar bravo y las olas inmensas rodeaban entonces la isla, de la que nadie podía salir y a la que nadie podía llegar.
En uno de esos inviernos, Xan cayó enfermo. Sufría de una fiebre altísima y sudaba tanto que su madre le tenía que cambiar las sábanas tres veces al día. Pero, una mañana, Xan se incorporó en la cama, acomodó la espalda sobre la almohada y abrió sus manos como un libro. Cuando sus padres entraron
en la habitación, comprobaron que la fiebre y los sudores habían desaparecido. Sin embargo, su sorpresa fue mayúscula al ver que Xan no se movía, no les hablaba y permanecía sentado en la cama, como una estatua, observando fijamente sus manos abiertas.
Como en la isla no había médico y había que esperar a que el temporal se calmase para navegar hasta el pueblo más cercano, los vecinos y las vecinas de la familia de Xan se acercaron hasta la casa para sugerir remedios a aquel extraño mal.
-Esto se arregla con sopas de burro cansado -sentenció un vecino.
La madre de Xan preparó la sopa: un plato hondo de vino tinto caliente con migas de pan y azúcar. Pero cuando le pusieron la primera cucharada en la boca, a Xan se le encendieron las mejillas y escupió el vino y las migas contra sus manos. La madre de Xan lo limpió todo con mucha paciencia y tiró las sopas de burro cansado en el retrete.
-¿Por qué no le dan un susto? -dijo una vecina.
-Denle vinagre -dijo otro vecino.
-No, mejor que beba un trago de agua de mar.
-Un cubo de agua por la cabeza es la mejor solución.
-Que le toquen la trompeta al oído.
Pero la madre de Xan ya había escarmentado con las sopas de burro cansado y no estaba dispuesta a hacer más experimentos con su hijo. Por suerte para él, ningún isleño sabía tocar la trompeta. De hecho, no había una sola trompeta en la isla.
-Ya volverá en sí -dijo la madre de Xan.
-Pero ¿cuándo? -preguntó el padre.
-Cuando acabe lo que tiene entre manos -respondió la madre.
Pasaron tres días. Xan seguía sin hablar, sentado en la cama, como una estatua, observando fijamente sus manos abiertas. Al cuarto día el mar se calmó y las nubes dejaron salir tímidamente al sol.
Unos pescadores trajeron a la maestra de Xan a la isla. La mujer había oído que su alumno se había puesto muy enfermo y le traía un regalo. Poco después, Xan reía y hablaba por los codos. Cuando toda su familia entró en la habitación preguntando cómo se había curado, Xan y la maestra se miraron y sonrieron. Sólo su madre se dio cuenta que entre las manos abiertas de Xan había un libro.


Alberto Avendaño, "Leerse una naranja" en Un libro cargado de cuentosContesta a las siguientes preguntas:
1.- ¿Cuándo ocurre la historia?
______________________________________________________________________________________________________________
2.- Xan vive en un a isla. ¿Quiénes viven con él?
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.- Durante el invierno Xan cayó enfermo. ¿ Cuáles eran los síntomas de su enfermedad?
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.- Ante la enfermedad de Xan, los vecinos sugieren aplicarle algún remedio para sanarlo. ¿Te acuerdas de alguno de estos remedios? Explícalo.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5.- En nuestro entorno familiar suelen existir “remedios caseros” que nuestras madres o abuelas aplican cuando alguien se pone enfermo. Describe brevemente uno de estos remedios caseros de la madre o abuela.
______________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6.- Xan, durante su extraña enfermedad, permanecía sin hablar, como una estatua, mirando fijamente sus manos abiertas. ¿Qué crees que estaba haciendo Xan?
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7.- Expresa brevemente qué sienten los lectores de libros de aventuras, novelas, cómics, etc.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8.- Escribe tu opinión sobre el último libro que has leído: título, tema, opinión, si aconsejaras su lectura, etc.
______________________________________________________________________________________________________________

Prova inicial de mates de 1er de ESO

He trebat  algun model de prova inicial de 1er de ESO. Vos pot servir  per a repassar abans de començar el curs,.
1.- Escribe con cifras y letras.
      a)  Un número que sea tres mil unidades mayores que                                                     1032740
      b)  Un número que sea un millón de unidades menores que                                             10560311

2.- Calcula:
      a)  20307 –  6539                   b)  537  ·  48


      c)  21534 : 37                         d)  23 + 1025 + 7433.- En un almacén se hace una oferta de bolsas de naranjas, cuyo precio varía según el tipo de bolsa. Calcula en qué tipo de bolsa sale más económico el kilo de naranjas.
      a) Una bolsa de 2 kg vale 4 €.
      b) Una bolsa de 4 kg vale 8 €.
      c) Una bolsa de 25 kg vale 25 €.


4.- Calcula en cada caso el número que falta:
      A) 2’3 + 3’08 =                      b)  0’16 :         = 0’4      c)  5’73 –       =  1’04             d)  12’5 · 2’03 =

 
5.- Indica la fracción sombreada en cada figura:                       D

              A                     B                             C            6.- Resuelve:
      a)           b)             c)          d)  
7.- Completa las siguientes expresiones:
      a)  57 dam = _______ m = ________ dm = ________ hm
      b)  0’3 hg = ________ g = _________ mg = _______ dag

8.- Un grifo mana 0’125 litros en un segundo. Si se deja abierto, ¿cuántos litros manarán en un día?9.- Resuelve las siguientes operaciones:
     a)  56 + (35 – 12)                    b)  12 · (5 + 9) – (15 – 7) : 210.- Dibuja:
a)  Un cuadrado      b) Un rectángulo    c) Un triángulo       Indica las formulas del perímetro y del área de cada uno.