jueves, 7 de mayo de 2015

Microprojecte: Parc de l´Albufera de València, problemes ambientals

PROBLEMES AMBIENTALS:

La qualitat de l´aigua
L’Albufera està envoltada per l'entorn metropolità de València, amb més d'un milió i mig d'habitants, un cinturó industrial i de serveis i un intens ús agrícola. Durant molts anys, les creixents poblacions (unes 300000 persones) que envolten la marjal han abocat les seues aigües residuals a la llacuna sense cap tractament o amb una depuració clarament deficient.
5.000 empreses llancen els seus desfets a les sèquies que desemboquen en l'Albufera. A més, el llac també es veu afectat pels plaguicides i abonaments que s'empren en els arrossars i en l'horta més o menys propera a l'Albufera.
Açò, unit a la reducció d'aportacions d'aigua de qualitat, ha contribuït a afavorir un excés de nutrients en el llac malgrat els esforços de l'administració pública en matèria de depuració i sanejament duts a terme en els últims anys.
La concentració de matèria orgànica en l'aigua ha conduït a una proliferació molt elevada de microalgues, tenyint L’Albufera d'un verd opac que solament algunes espècies de plantes i animals poden suportar.

La conservació dels Hàbitats
La desaparició de les plantes aquàtiques submergides, que colonitzaven tota la llacuna, suposa el primer pas de la degradació d'aquest ecosistema, al que ha seguit l'erosió de les illes de vegetació aquàtica emergent o mates (refugi de moltes aus), la saturació de la cubeta per llots, la reducció d'espècies de peixos i altres animals… resistint solament comunitats poc exigents, en detriment de les espècies que precisen d'ambients millor conservats. 

La protecció de la diversitat
Com a conseqüència de la degradació d´hàbitats es van predre les praderes de macròfits aquàtics, els peixos exòtics han desplaçat a gran part dels autòctons, les aus més tolerants ocupen els llocs ecològics que haurien de gaudir un nombre molt superior d´espècies.
Són moltes les aus que depenen dels seus desplaçaments anuals, a la recerca de climes més benignes, per a la seua supervivència. Els aiguamolls suposen imprescindibles parades en aquestes rutes migratòries. D'aquells aiguamolls costaners que fa menys d'un segle hi havia en tota la costa del mediterrani espanyol, avui solament queden uns pocs i en estat de gran vulnerabilitat. Aquesta reducció i degradació d'aquestes “estacions de servei” en les autovies de l'aire, posa molt difícils les coses a les aus migratòries i compromet seriosament la seua conservació.

L´acumulació de sediments
L'Albufera s'està omplint de terra, sediments que aporten els barrancs i sèquies degut a l´erosió excessiva per la desforestació. Una de les solucions és repoblar forestalment la conca hidrogràfica que aboca el seu cabal a l'Albufera.

Contaminació lumínica i acústica

La il·luminació excessiva afecta negativament tant a les plantes com als animals .
A les plantes les afecta en la germinació, la floració i la pèrdua de les fulles. Un altre impacte deriva del vapor de sodi de les llums artificials que provoca transtorns en el creixement.
Als animals els afecta sobretot a rapinyaires nocturnes, insectes i invertebrats aquàtics.
L´excés de soroll afecta a les funcions dels animals (igual que passa a les persones)

Furtivisme.
Un altre problema que afecta directament a la vida animal en el llac és la caça furtiva. Els caçadors furtius no respecten els animals protegits ni les seues àrees de refugi ni tan sols durant els temps en que està prohibit caçar.La prote


 

No hay comentarios:

Publicar un comentario