jueves, 26 de enero de 2012

El bosc

Cliqueu en aquest enllaç i us enterareu de moltes coses sobre el bosc

(és d´aquest mateix blog, de juny del 2010)


L´any 2011 va ser l´any internacional dels boscos. Us deixe unes dades sobre els boscos en Espanya:


"Les principals formacions són els alzinars, que ocupen un 15,2% dels boscos espanyols, unes 2,8 milions d’hectàrees. A continuació s’hi situen les deveses formades per una combinació d’alzines, alzines sureres, freixes, roures petits i rebolls, que representen el 13% i ocupen 2,4 milions d’hectàrees. A la franja mediterrània proliferen les pinedes de pi blanc que amb 2 milions d’hectàrees constitueixen l’11,2% dels boscos. En quart lloc s’hi situa el pi roig o silvestre, que ocupa just la meitat que l’anterior. I a més distància hi ha les plantacions d’eucaliptus, que suposen el 3,1% dels boscos amb 583.000 hectàrees." (El Periódico.com)


També us copio de Cienciapopular.com aquest resum sobre la "Deforestació mundial"

Deforestación Mundial
"Hace unos 10.000 años la mitad de la superficie del planeta estaba cubierta por bosques. Debido a la acción del hombre cada semana desaparece, a nivel mundial, una superficie forestal superior al equivalente a 325.000 campos de fútbol. La superficie de bosques existente en el mundo es de 3.870 millones de hectáreas, de acuerdo con un informe del 2001 de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) sobre Situación de los Bosques del Mundo.

Cada año se pierden 14,2 millones de hectáreas a causa de la deforestación, y se plantan 5,2 millones, lo cual implica una disminución neta anual de 9,4 millones de hectáreas. En la actualidad ya se han perdido la mitad del total de la masa forestal mundial, estando protegido menos del 6% de los bosques del mundo. A su vez, la pérdida de bosques genera 2.000 millones de toneladas de CO2 al año, representando la deforestación el 25 por ciento del total de las emisiones de bióxido de carbono (CO2), uno de los gases que producen el efecto invernadero.

Cerca del 78 por ciento de los bosques primarios (bosques originales del planeta que no han sido transformados o alterados por la actividad humana industrial y que albergan, al menos, la mitad de las especies de plantas y animales terrestres del mundo, muchas de las cuales todavía no han sido descubiertas por la ciencia) han sido ya destruidos y el 22 por ciento restante están amenazados por la extracción de madera, la conversión a otros usos como la agricultura y la ganadería, la especulación, la minería, los grandes embalses, las carreteras y las pistas forestales, el crecimiento demográfico y el cambio climático. El 55% de la madera que se extrae anualmente se usa como combustible, ya sea leña o para producir carbón vegetal. Cerca de 2.000 millones de personas dependen de la leña y el carbón vegetal como fuente principal de combustible."


viernes, 20 de enero de 2012

respostes per a Lidia

Lidia en la secció de comentaris ha plantejat varies preguntes així que tractaré d´anar donant resposta al menys a algunes.

CERA EN LES OÏDES

La produeixen unes glàndules especials de la pell del conducte auditiu extern.
Les seues funcions són:
- combatre les infeccions que podrien fer mal a l´interior del canal auditiu
- fer d´escut entre el món exterior i el timpà, atrapant pols, brutícia...

NEURONES

- S´estima que el cervell humà té cent mil milions de neurones.

Respecte a la pregunta de si una determinada malaltia pot causar la mort de les neurones, sí. Un exemple és l´enfermetat d´ Alzeheimer. La neurona com totat cel. lula necessita unes condicions i uns nutrients per a viure i funcionar, si no els té pot morir.

EL DOLOR

És molt complicat explicar com funciona "el dolor" al nostre cos però m´agradaria dir- te que el dolor té com a positiu que és un avís que fa el cos de que alguna cosa no va com deuria possibilitant així buscar la causa i solventar-la.

Aquest avís que percibim com a dolor pot ser per causes exteriors al cos o internes però sempre l´avís el dona una o unes cel.lules nervioses.

Com que la sensació de dolor va vinculada a la nostra personalitat, història personal, afectivitat, nivell cultural, cognitiu, educació, etc eixa sensació dolorosa pot ser modulada.
Per exemple, un xiquet menut va passejant amb sa mare, de sobte cau i es fa mal i comença a plorar. Sa mare, aleshores, l´agafa. l´abraça, li parla carinyosament i el xiquet deixa de plorar. La sensació de dolor li baixa modulada per l´afectivitat.

viernes, 13 de enero de 2012

CURIOSITATS DEL COS HUMÀ : cervell

Com que estem estudiant el cos humà i teniu tantes preguntes us aniré deixant ací algunes curiositats que "pesque" per internet

- 100.000 = el nombre de quilòmetres de vasos sanguinis en el cervell.
De 1.000 a 10.000 = el nombre de sinapsis (unió de neurones) per cada neurona del cervell.
100.000.000.000 = el nombre de neurones en el cervell.


-Diàriament 100.000 neurones moren en el nostre cervell i mai es recuperen, per això és que els nens i joves són més ràpids mentalment que els adults i d’aquí també sorgeix la importància de l’exercici mental. D’altra banda l’abús de substàncies com l’alcohol, cigarret i drogues també fan lo seu eliminant milions de neurones.

.- El nostre cervell consumeix el 70% de les calories del nostre cos.

-El 75% del cervell humà és aproximadament aigua.

- L’hemisferi dret del cervell controla les extremitats del costat esquerre del cos.

- El cervell no memoritza un examen d´ una sentada. El cervell reté la informació durant més temps si es fan descansos entre tandes d´ estudi. Dues sessions separades d´estudi poden facilitar que s´ assimile el doble de coneixements que una sola sessió de la mateixa duració total.

-El dolor resideix en el cervell i pot controlar-se. L´activitad cerebral determine totalment la sensació de dolor i la seua intensitat. Els científics estan intentant utilitzar imagens del cervell i tècniques de retroalimentació per a ensenyar a les persones a activar les zones que controlen el dolor.

-Tots els pensaments“ es generen amb electricitat i productes químics.-La informació viatja a diferents velocitats segons diferents tipus de neurones. La transmissió pot ser tan lenta com 0,5 metres/segon o tan ràpida com 120 metres/seg. Viatjar a 120 metres/seg. és el mateix que anar 432 km/hora.

-Quan vas néixer, el teu cervell pesava al voltant de 350-400 gr., i ja disposava gairebé de quasi el total del número de neurones que tindràs sempre. De fet, el cervell és l’òrgan del cos que en néixer està més a prop de la seva mida d’adult. I que el teu cervell deixarà de créixer als 18 anys.

~ Estudis demostren que un 50-70% de les visites al metge per malalties físiques es deuen a raons psicològiques.