martes, 23 de octubre de 2012

TRESOR DE PARAULES

Des que va començar el curs hem anat atresorant paraules que no coeixiem i són aquestes:


TRESOR DE PARAULES. Setembre-Octubre

Afalagar:Agradar o complaure ad algú dient o fent coses que li resulten agradables, generalment en intenció d’obtindre d’ell alguna cosa
Assolir: Arribar a fer (allò que es proposa), a obtenir (allò que desitja)
Aviat: Dins poc temps, sense tardar
Bisbe: Prelat superior d’una diòcesis que té al seu càrrec l’administració d’un bisbat.
Brollar: Brotar una planta eixint de la terra. // Eixir un líquit en força d’un lloc.
Cabàs: Recipient fet generalment d’espart i que servix per al transport de terra, gra, cereals, etc., és de forma ovalada i té dos anses per a agarrar-lo.
Cansalada: Part greixosa de la carn del porc que es caracterisa per tindre un color blanc i es guarda salada per a més avant utilisar-la al cuinar
Cossiol:Recipient generalment de terra cuita, de zinc o de fusta, de dimensions més reduïdes que el cossi.
Covar: Fet d’estar les aus un determinat temps sobre els ous, per a donar-los calor, que es desenrolle l’embrió i ixquen els pollets
Encisar: Captivar per la bellesa, la boniquesa, la gràcia, el bell capteniment, etc
Ensumar: Aspirar amb força l’aire pel nas
Epitelial: Relatiu a la pell
Esquit: Petita quantitat d’un líquid o d’una substància semilíquida que es desprèn d’alguna cosa i és llançada a distància en agitar-la violentament, en colpejar-la
Falç: Ferramenta de camp, de fulla cóncava i esmolada, tallant o dentada, i mànec de fusta que servix per a segar; corbella
Fèrtil: Que té la capacitat de produir en abundància
Fus: Instrument utilisat per a filar, fet generalment de fusta, de figura cònica i allargada que s’estreta cap a la punta, en el qual va enrollant-se el fil.
Guardó: Premi, recompensa.
Litoral: Relatiu a la vora de la mar o propi d’ella.
Moralitat: Condició de moral. ( Conjunt de normes que orienten a una persona entorn al be i al mal )// Lliçó o doctrina moral
Ofrena:Lo que s’oferix; donació que es fa en senyal de gratitut, de respecte o d’amor
Perpètua:Que no acaba o cessa mai
Pregària: oració
Prudència: Moderació, precaució,
Reconciliació:Acte i efecte de reconciliar o reconciliar-se. (Fer que dos o més tornen a ser amics o recuperen les bones relacions.)
Tanmateix: Expressa que una cosa és lògic que ocorri, especialment malgrat allò que semblava oposar-s’hi.
Vanitat: Presunció, orgull, desig de ser admirat i lloat per un alt concepte que es té dels propis mèrits. 

Roig: verb
Blau fosc: sustantiu
Ocre:conjunció 
Vert: adjectiu 
Rosa: adverbi 

1 comentario:

  1. M'ha agradat molt aquesta idea, igual la copie per a la meva classe.

    Una abraçada

    ResponderEliminar