domingo, 10 de enero de 2016

Fer una enquesta

Una enquesta és un qüestionari per conèixer l'opinió d'una mostra representativa de població .
Les persones enquestades han de reunir una sèrie de característiques per a ser vàlides i poder fer una generalització dels resultats ( depenen de l'objectiu de l'enquesta).
La informació de les respostes se sotmet a anàlisi estadística (recerca quantitativa) o s'interpreta en funció de patrons semàntics (anàlisi qualitativa).
Hi ha institucions especialitzades a fer enquestes vàlides, que s'usen com a eina de recollida de dades en sociologia, per conèixer l' opinió pública sobre un assumpte d'actualitat o per a estudis de mercat (compra-venda). 

Clicant damunt del cartellet trobaràs
http://www.ersilia.org/aventura_explorar/index.php?option=com_content&view=article&id=11:consells-per-fer-un-bon-queestionari-denquesta&catid=4:general&Itemid=6

No hay comentarios:

Publicar un comentario