miércoles, 13 de enero de 2016

Els connectors textuals

Quan escrivim una història o quan fem una exposició envers un tema hem de utilitzar connectors variats. Per exemple quan contem o escrivim un conte no hem d ´estar tot el temps dient "després..." i "després"...Ací vos deixe un llistat d´alguns  connectors segons la seua utilitat.

Per introduir un tema o per situar-s'hi

 • referent a
 • en relació amb
 • pel que fa a
 • sobre
 • respecte a/de
 • per començar
 • primerament 
 • d´entrada
 • en principi
 • per començar

Per continuar sobre un mateix tema o per afegir-hi elements

 • a més, de més
 • [i] encara / encara més
 • i fins i tot
 • així mateix
 • com també
 • així com
 • tot seguit
 • tot de sobte

Per expressar una causa

 • a causa de/que; per causa de/que;  com que
 • perquè; ja que; vist que
 • gràcies a/que
 • per culpa de
 • per aquest motiu
 • pel fet que

Per expressar una conseqüència

 • així; així és que
 • per tant
 • [com] a conseqüència de
 • en conseqüència
 • per consegüent
 • per la qual cosa
 • de manera que
 • fins al punt que
 • per això; és per això que
 • per aquest fet
 • aleshores

Per expressar una finalitat

 • a fi de (+ vb.inf.); a fi que
 • perquè (+ vb.inf.)
 • per a (+ nom); per (+ vb.inf.)
 • per tal de (+ vb.inf.); per tal que
 • amb l'objectiu de (+ vb.inf.)/que
 • amb la finalitat de (+ vb.inf.)/que
 • la finalitat del qual

Per expressar una condició o una excepció

 • en el cas que/de
 • llevat de/que
 • sempre que
 • si; si fa al cas
 • si és necessari
 • si  convé
 • si no és que
 • si de cas
 • tenint en compte

Per indicar oposició o objecció

 • no obstant [això]
 • però
 • tanmateix
 • malgrat [que]; malgrat tot
 • així i tot; tot i així
 • al contrari; en/per contra
 • amb tot; amb tot i això
 • ara bé
 • de tota manera
 • en canvi
 • encara que; tot i [que]
 • si bé

Per marcar ordre

 • d'una banda; de l'altra (d'una altra); d'altra banda
 • d'entrada; per començar
 • en primer lloc; primer; primerament
 • en segon lloc; segon; segonament
 • al final; en acabat; en darrer lloc/terme; en últim lloc/terme; per fi
 • tot seguit, de seguida

Per fer aclariments

 • això és;o sigui
 • és a dir
 • a saber; és a saber

Per acabar

 • finalment; per acabar
 • per concloure;  en conclusió
 • així doncs
 • així les coses
 • consegüentment; en conseqüència
 • en definitiva
 • en suma
 • en darrer terme
 • en resum; com a resum; resumint; a manera de resum;  en síntesi

No hay comentarios:

Publicar un comentario