domingo, 12 de enero de 2014

Per als pares:2ª sessió formativa de l’ESCOLA DE PARES I MARES 2013-14 / 2ª sesión formativa de la ESCUELA DE PADRES Y MADRES 2013

Ha arrivat aquesta comunicació al director del centre que pense pot interessar als vostres pares

El pròxim dia 25 de gener del 2014 a les 11.00 hores en el Saló 
d'Actes de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, D. Emilio
 Calatayud, Jutge-Magistrat del Jutjat núm. 1 de Menors de 
Granada, impartirà la segona sessió de la II Edició de l'Escola 
de Pares i Mares, titulada "Família i escola: punts de trobada". 
 
Emilio Calatayud torna a la nostra Escola de Pares en esta II 
Edició en resposta a la demanda arreplegada després de la seua 
participació en la I Edició. En la seua ponència del 20 d'abril 
del 2013, va concloure amb dos idees sobre les quals continuarà 
aprofundint en esta nova ocasió: 
 
1. És necessari que els nostres fills i filles coneguen no sols els 
seus drets sinó els seus deures, així com les conseqüències de 
traspassar límits i infringir normes. Els primers a transmetre 
este coneixement han de ser els pares. 
 
2. L'acte d'educar, d'ajudar a créixer als nostres fills, requerix 
de l'esforç coordinat i responsable de tots. 
 
De tal forma, xarrarà amb els pares i mares, o tutors legals, sobre
 la conveniència de trobar punts de trobada, de treball conjunt, 
amb les persones que més temps dediquen a l'educació dels seus
 fills cada dia, a més d'ells: els seus professors i professores. 
 
 Per això comptem amb la seua col·laboració a l’hora d’informar 
el nombre més gran de pares i mares sobre esta sessió, i els 
recordem el següent enllaç electrònic, perquè aquells pares i mares
 que vullguen assistir puguen omplir el model d’inscripció a la 
jornada, atés que l’aforament del saló d’actes és de 250 persones: 
 
http://www.cece.gva.es/relin/val/escuela_padres.htm 
 
Els assistents que així ho desitgen podran vindre acompanyats 
pels seus fills o filles xicotets, a partir de 3 anys, que seran atesos
 per monitors de temps lliure mentres dure la sessió formativa. 
 
Agraint per endavant el seu interés i col·laboració, reba una 
salutació ben afectuosa. 
 
 Atentament, 
DIRECCIÓ GENERAL D’INNOVACIÓ, ORDENACIÓ I 
POLÍTICA LINGÜÍSTICA 
 

No hay comentarios:

Publicar un comentario