miércoles, 9 de marzo de 2011

Per què sura un vaixell?


"Perquè desallotja un pes de líquid superior al seu propi pes; així, l'empenyiment és superior al pes i l'objecte sura. Per exemple, cal molta força per a submergir una pilota a l'aigua, perquè desallotja molta aigua però en canvi pesa poc en estar plena d'aire. Si s'omple la pilota de sorra, el pes serà superior a l'empenyiment i la pilota s'enfonsarà."

És el Principi d´Arquímedes que estudiareu a la Secundària en Física.




No hay comentarios:

Publicar un comentario