jueves, 14 de abril de 2011

Cultiu de l´arrós


L'arròs té les arrels primes, fibroses i fasciculades; la tija dreta, cilíndrica, de 0'60 a 1'20 m. de llarg; les fulles alternes; les flors verdes blanquinoses, en espiguetes que formen una gran panolla.

És una planta de cicle anual amb una forma epecífica de cultiu:

Gener-Febrer: Es buiden els camps d'aigua i s'inicia el "fanguejat" (es treballa la terra i es mescla la palla de l'any anterior amb el fang perquè es podrisca)

Març-abril: Es deixa descansar la terra al sol i desprès se li dóna la volta a la capa superior.

Maig- juliol: S'inunden els camps i es sembra.

Agost-Octubre: Es buiden els camps i es sega l'arròs.

Novembre-desembre: Es tanquen les portes que comuniquen l'Albufera amb el mar i l'aigua que sobra passa als camps a través de les sèquies.

L'Arròs ha estat un cultiu de l'Albufera des del s. XV.


Podeu voreu millor el procés si cliqueu a la paraula arròs

Camps d´arròs a l´Albufera


No hay comentarios:

Publicar un comentario